...
ATEITIES MAISTAS ŠIANDIEN...

Apmokėjimas

Scroll down for English:

Apmokėjimas naudojant "PAYSERA" sistemą

1. Pasirinkę prekes ir užsiregistravę, skiltyje „Apmokėjimas“ pasirinkite mokėjimo būdą per "Paysera" sistemą. Apmokėjimą per "Paysera" sistemą galėsite atlikti, jeigu turite sąskaitą banke ir esate pasirašę elektroninės bankininkystės sutartį.

2. Paspaudę ant "Paysera“ langelio, būsite nukreipti į puslapį, kuriame galėsite pasirinkti banką, per kurį norite atlikti apmokėjimą.

3. Išsirinkę banką, būsite nukreipti į pasirinkto banko puslapį, kuriame turėsite prisijungti prie savo elektroninės bankininkystės sistemos įprastu būdu.

4. Atlikus mokėjimą, elektroninės bankininkystės puslapis užsidarys, ir Jūs būsite nukreipti į zoepasaulis.lt puslapį, kuriame bus nurodytas užsakymo ir apmokėjimo patvirtinimo numeris. Rekomenduojame išsaugoti ar atspausdinti šį patvirtinimo pranešimą.

Prisijungimo prie elektroninės bankininkystės duomenys naudojami tik prisijungimui prie banko puslapio ir grįžtant į internetinę parduotuvę zoepasaulis.lt neperduodami. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka konkrečiam bankui, nes visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

Atsiskaityti už prekes galite ir kitais būdais:

"Stripe" mokėjimo sistema - patikima ir greita atsiskaitymo forma. Įveskite kortelės duomenis ir sulaukite patvirtinimo. 

In English:

Payment using the PAYSERA system

1. After selecting the goods and registering, in the "Payment" section, select the payment method via the Paysera system. You will be able to make a payment through the Paysera system if you have a bank account and have signed an electronic banking agreement.

 

2. By clicking on the Paysera box, you will be redirected to a page where you can select the bank through which you want to make a payment.

 

3. After selecting a bank, you will be redirected to the page of the selected bank, where you will have to log in to your electronic banking system in the usual way.

 

4. After making the payment, the e-banking page will close and you will be redirected to the zoepasaulis.lt page, where the order and payment confirmation number will be indicated. We recommend that you save or print this confirmation message.

 

Login details for electronic banking are used only for login to the bank's website and are not transferred when returning to the online store zoepasaulis.lt. The responsibility for data security in this case lies with the specific bank, as all monetary transactions take place in the bank's electronic banking system.

 

You can also pay for goods in other ways:

Stripe payment system is a reliable and fast form of payment. Enter your card details and receive confirmation.

Atnaujinta 2020-08-05. Visos teisės saugomos.

Parašykite
Paskambinkite
Apie
Instagram