...
...

Prekių grąžinimas

Scroll down for English:

Norint grąžinti zoepasaulis.lt elektroninėje parduotuvėje įsigytas prekes reikia žinoti:


1. Būtina informuoti mus el. paštu info@zoepasaulis.lt (nurodykite užsakymo numerį, grąžinimo priežastis ir grąžintinų prekių sąrašą) ne vėliau, kaip sekančią dieną nuo prekių pristatymo datos.

2. Kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė (pvz.: pažeista pakuotė ir kt.) arba gavote ne tą produktą, kurį užsakėte, mes įsipareigojame savo lėšomis pasirinktinai pakeisti netinkamos kokybės prekę į tinkamą. Jei pirkėjas pageidauja, vietoj prekės pasiūlomas grąžintos prekės vertės kuponas apsipirkti mūsų parduotuvėje.

3. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217.;

4. Tinkamos kokybės prekės grąžinamos remiantis LR ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ nustatyta tvarka. Šiuo atveju prekių grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas.

4.1. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:

4.2. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje.

4.3. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta.

4.4. Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė).

4.5. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta.

In English:

In order to return goods purchased in the zoepasaulis.lt e-shop, you need to know:

  

1. It is necessary to inform us by e-mail. by e-mail info@zoepasaulis.lt (indicate the order number, reasons for return and the list of goods to be returned) no later than the next day from the date of delivery of the goods.

 

2. When the reason for returning the product is of poor quality (eg damaged packaging, etc.) or you have received a product other than the one you ordered, we undertake to selectively replace the product of the wrong quality with a suitable one at our own expense. If the buyer so wishes, a returned coupon value coupon is offered for shopping in our store instead of the item.

 

3. Goods of defective quality shall be replaced or returned in accordance with the "Rules for Return and Exchange of Goods" approved in 2001. June 29 by the Order of the Minister of Economy No. 217 .;

 

4. Goods of appropriate quality shall be returned in accordance with the 2001 Decree of the Minister of Economy of the Republic of Lithuania. August 17 by order no. 258 approved in accordance with the procedure established in the Rules of Sale of Goods and Provision of Services when Contracts are Concluded by Means of Communication. In this case, the cost of returning the goods is paid by the buyer.

 

4.1. The following conditions must be met when returning the goods:

 

4.2. The returned product must be in the original neat packaging.

 

4.3. The product must be undamaged by the Buyer.

 

4.4. The product must not have lost its commercial appearance (undamaged labels, peeled off protective film, etc.) (this item does not apply in the event of the return of a defective product).

 

4.5. The returned product must be in the same configuration as received by the Buyer.

  

Atnaujinta 2020-08-05. Visos teisės saugomos.

Parašykite
Paskambinkite
Apie